Waardecreatie door verbindingen met Sources


Visie

De keten van het commerciële proces van een organisatie kent twee belangrijke kanten. Aan de ene kant zijn dat de klanten en aan de andere kant zijn dat de leveranciers en samenwerkingen. Aan beide kanten worden afspraken gemaakt en verwachtingen gewekt.

 

Deze afspraken zijn vaak niet duidelijk of worden niet goed binnen organisaties gecommuniceerd. Dat betekent dat de ene kant van de organisatie niet weet wat de andere kant heeft afgesproken.

Klantenontevredenheid, leveranciersontevredenheid, ontevreden medewerkers en een inefficiënte en ineffectieve manier van werken is het resultaat.

 

Ontwikkelingen

 

  1. Organisaties realiseren zich in toenemende mate dat zij veel kansen laten liggen door het beperkte inzicht in en grip op de sourcingkant.
  2. Organisaties concentreren zich meer en meer op hun ‘core competence’. Activiteiten die eerst zelf werden gedaan worden nu ‘buiten de deur’ geplaats. De consequentie is dat deze activiteiten op een andere manier moeten worden gesourced. De kwaliteit van afspraken en het vermogen deze afspraken te managen met derden en binnen samenwerkingsverbanden bepalen in toenemende mate de winstgevendheid van organisaties.
  3. Organisaties en economieën worden geconfronteerd met een ernstig recessie. Sterk teruglopende werkgelegenheid zorgen er dat bepaalde landen een aantrekkelijk subsidiebeleid hebben ontwikkelend ter ondersteuning van organisaties om hun uitbesteden activiteiten terug te halen uit bijvoorbeeld India en China. Dit fenomeen wordt resourcing genoemd  

 

Organisaties die deze ontwikkelingen maken weten dat het hebben van inzichten in de sourcingprocessen essentieel is, maar dat de echte uitdaging zit in het daadwerkelijk het aanpassen van de sourcingprocessen aan de nieuwe uitdagingen.


Copyright SourceManagement 2013 Follow us